Využite služby renomovanej  firmy so skúsenosťami zo zahraničia

Získajte zľavu 10 % na všetky naše služby.

VH-elmont, s.r.o.

Spoločnosť VH-elmont, s.r.o. vznikla v roku 2013 spojením predchádzajúcich podnikateľských aktivít konateľa spoločnosti. Tieto podnikateľské aktivity dostali novú právnu formu v nadväznosti na predchádzajúce individuálne skúsenosti.

Spoločnosť bola založená ako montážna organizácia so zameraním na montáž slaboprúdových a silnoprúdových rozvodov.

V priebehu krátkeho času sa pôvodné zameranie montážnej spoločnosti rozšírilo na komplexné poskytovanie služieb v oblasti elektroinštalácií, dátových, telekomunikačných a signalizačných technológií. Naša spoločnosť sa stala pripravenou vytvoriť pre zákazníka vyspelé a cenovo konkurencieschopné riešenia.

V súčasnosti, rastúce profesionálne zázemie a ľudský potenciál spoločnosti VH-elmont, s.r.o. vytvárajú reálne predpoklady poskytovať komplexné služby v spomínaných oblastiach silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov počnúc prvotnými konzultáciami s investorom, vypracovaním všetkých stupňov projektovej dokumentácie až po samotnú realizáciu končiacu skúškami, revíziami.

Od prvého kontaktu so zákazníkom je poskytovaná poradenská služba. Spočíva v oboznámení zákazníka so širokou ponukou existujúcich technológií a hlbším uvedením ho do danej problematiky.

Rozdelenie spoločnosti

Obchodné oddelenie

Zabezpečuje bezprostredný kontakt so zákazníkmi. Vytváranie ponúk, návrhov a špecifikácií, umožňuje zákazníkom optimálne rozhodovanie na základe návrhov.

Technické oddelenie

Tvorí skupina špecialistov na silnoprúdové, telekomunikačné a informačné technológie, ktorá zabezpečuje pre zákazníka garanciu špičkového a optimálneho cenového riešenia.

Montážne oddelenie

Tvorí najväčšiu časť z celkového počtu zamestnancov. Je tvorená skúsenými a vysoko odbornými montážnymi pracovníkmi, čo umožňuje zvládnuť montážne práce ľubovoľného rozsahu vo veľmi krátkych termínoch a na vysokej úrovni.

 

Referencie

Pracovníci zo spoločnosti Vhelmont odviedli skvelú prácu, skvelá cena, čistá práca, poriadok. Vrelo odporúčam.

Katarína Smoleňová
Katarína Smoleňová Súkromná osoba
Kontaktujte nás nazáväzne